menu

efektivní marketing pro malé a střední firmy

Řízení obchodních značek

Jsem schopen vytvořit kompletní strategii obchodní značky. Mám zkušenosti s vývojem nových značek i redesignem značek stávajících. Na projektech spolupracuji se špičkovými externími grafiky vhodnými pro Vaše řešení.

Nabízené řešení vychází z auditu trhu, benchmarketingových aktivit a dokonale sestaveného a odsouhlaseného briefu. Klientům předkládám minimálně tři koncepty akceptující
všechny požadavky zadání. Navrhované řešení
umím otestovat na cílové skupině zákazníků.


Ukázku prací naleznete v sekci REFERENCE
případně si můžete prohlédnout naší prezentaci  ZDE >>